<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>

DISC, van begrip naar herkenning & erkenning

Al sinds mensenheugenis willen we het gedrag van mensen begrijpen. De Griek Hippocrates hield zich 400 jaar voor Christus al bezig met het observeren van het menselijke gedrag en probeerde het te begrijpen. Dr. Carl Gustav Jung hield zich in de vorige eeuw bezig met het uitwerken van het menselijke gedrag en probeerde deze te typeren. In het begin van de 20er jaren was hij de grondlegger van de persoonlijkheidstyperingen. Hij ging toen nog uit van de volgende vier psychologische functies: denken, voelen, waarnemen en intuïtie.

Aan het eind van de 20er jaren ging Dr. William Marston verder en ontwikkelde het DISC model. Hij zag tijdens zijn observaties verschil in actief en passief gedrag en hoe de omgeving dit ervaarde: vijandig of goedgezind. Ieder mens heeft deze vier elementen in zich en kan deze ook gebruiken. We hebben echter één temperament dat overheerst. Dit noemen we het primaire temperament en deze wordt ondersteund door een secundair temperament.
<br><br><br><br><br><br><br>
Herken je eigen DISC stijl

Met een DISC profiel van Q4 Profiles beschikt u over een uiterst praktische en laagdrempelige methode voor het vergroten van uw zelfkennis. U kunt onze analyses toepassen binnen elk vakgebied: werving en selectie, teambuilding, verandermanagement, persoonlijke leiderschapsontwikkeling, commercie, timemanagement, maar ook studie- of beroepskeuze. En wat uw doel ook is: u onderzoekt nooit één of twee dimensies van uw persoonlijkheid, u kijkt altijd naar het totaal. Daarbij wordt niet alleen uw bewuste gedrag onderzocht, we analyseren ook de onbewuste drijfveren. Want waarom doen we soms het een, terwijl we eigenlijk het andere wilden?

Om de theorie direct te kunnen koppelen aan de praktijk, bieden de profielen van Q4 Profiles u een unieke combinatie van analyse-instrumenten. Ons uitgangspunt? Meer zelfkennis, meer inzicht in anderen én dus meer communicatiekracht. Voor iedereen geldt dat u kunt rekenen op een aanpak op maat die precies aansluit op uw wensen en behoeftes. Het resultaat? Meer efficiency, een hogere productiviteit en een soepelere communicatie. U komt immers sneller tot de kern.

Leer je eigen stijl te (h)erkennen en te begrijpen. Je sluit makkelijker aan bij de ander. Je kent je eigen valkuilen en weet deze ook te omzeilen. Door de andere partij te observeren weet je waar zijn/haar behoeftes liggen en dat vergroot je resultaat, voorkomt conflicten en geeft je zo veel meer plezier in wat je doet. Je verhoogt de effectiviteit en benut de kwaliteiten van een ieder veel beter. Geen energieverlies meer, maar je krijgt juist energie van wat je doet. DISC brengt jou en je collega’s naar een ander niveau!

.

Het DISmodel bestaat uit 4 verschillende temperamenten

Klik op de gekleurde blokken voor de verschillende temperamenten.

Dominant

Interactief

Stabiel

Consciëntieus

Zo analyseren we je DISC stijlen
In de Q4 Persoonlijke Stijl (DISC) Analyse beschrijven we het voorspelbare gedrag van mensen in 16 verschillende gedragsstijlen. Deze gedragsstijlen werken als filters die invloed hebben op hoe wij ons gedragen, hoe wij het gedrag van anderen interpreteren en hoe wij naar anderen kijken. Inzicht in je eigen gedrag en dat van anderen komt de persoonlijke effectiviteit en de effectiviteit in de samenwerking ten goede.
DISC is geen oordeel, maar een waarneming

Je bent wie je bent en dat is altijd goed! Goed of fout bestaat er binnen DISC niet! Wie of wat je ook bent, je hebt altijd je zwaktes en sterkten. Uitdagingen zullen er altijd blijven bestaan, afhankelijk van de gebeurtenis en omstandigheden. Zijn de omstandigheden gunstig, dan passen we ons gedrag aan naar gelang de rol die we vervullen.
Zijn de omstandigheden niet optimaal dan zijn we geneigd om onbewust ter reageren conform ons primaire stijl. Dat leidt vaak niet tot efficiënt gedrag.

Klik op de afbeelding voor het complete profiel!
DISC analyse, de basis voor Effectieve Communicatie

De DISC methode geeft inzicht in je eigen stijl
Je leert hoe andere stijlen reageren, waardoor je begrijpt waarom je collega zich anders opstelt.
Hoe jij de ander tegemoet komt door je bewust net even anders op te stellen.
Je leert je eigen stijl effectiever in te zetten in communicatie, organisatie en samenwerking
Het levert je betere resultaten, meer tijd, meer plezier en energie op.