Interactief

Extravert, mensgericht.

Gelukkig zijn alle mensen verschillend. De wereld zou een stuk minder spannend zijn als we allemaal gelijk zouden zijn. Bij sommige mensen voelen we ons direct op ons gemak, je spreekt dezelfde taal. Je hoeft geen moeite te doen om de ander te begrijpen.

 Bij andere mensen is dat juist compleet anders. Je voelt een afstand en je hebt het gevoel dat jullie een geheel andere taal spreken. Je begrijpt niets van deze persoon.

 

Omdat we anderen interpreteren vanuit ons eigen referentiekader en onze eigen behoeften ontstaat er makkelijk miscommunicatie. We denken te weten wat een ander denkt en voelt maar dat is natuulijk niet zo. Dit alles maakt communicatie ook zo lastig!

Ieder mens heeft zijn eigen behoeftes en gewoontes. Zouden we daar meer inzicht in kunnen krijgen dan zouden we elkaar beter begrijpen. We kunnen dan makkelijker afstemmen op elkaar waardoor de relatie zal verbeteren. Meer begrip voor elkaar zorgt ervoor dat we harmonieuzer kunnen communiceren en betere resultaten gaan boeken

Interactief temperament

Mensen met het interactief temparament zijn mensgericht en extravert . Hun levensmotto is: een dag niet gelachen is een dag niet geleefd. Het leven is een spel, leef het! Ze zijn direct in hun benadering en richten hun energie op anderen. Ze laten zich ook meer leiden door emoties.

I Temperament:
extravert en relaterend

* Hartelijk
* Enthousiast
* Gericht op contact
* Prater
* Impulsief
* Verbaal sterk

<br><br><br><br><br><br><br><br>

Dominant

Interactief

Stabiel

Consciëntieus